мај 26, 2020

И денеска тимовите од Општинскиот штаб за заштита и спасување и Црвен крст Куманово, продолжуваат да дистрибуираат пакети на социјално најзагрозени семејства, со прехранбени производи и пијалоци, средства за лична заштита, хигиена и дезинфекција.