ноември 15, 2023

Дисеминациски работилници

Црвен крст на Република Северна Медонија – Oпштинска организација Куманово во текот на неделата организираше 3 дисеминациски работилници од кои една во ОСТУ „Наце Буѓони“ и две во ООУ „Бајрам Шабани“ Куманово. 
На работилниците присуствуваа вкупно 85 ученици и истите имаа можност да се запознаат со мисијата и принципите на Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, амблемот, како и со работата на Општинската организација Куманово и активностите на клубот на млади.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< врати се назад