Ова се само дел од нашите компании со кои соработуваме

Комерцијална Банка АД Скопје

Плодна соработка со Комерцијална банка АД Скопје
Партнерска соработка со Комерцијална Банка АД Скопје (Извештај: Септември – Декември 2011)
Партнерска соработка со Комерцијална Банка АД Скопје (Извештај: Април – Јуни 2011)
Партнерска соработка со Комерцијална Банка АД Скопје
Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби

Алфа Банка Скопје

Заедничка акција на Црвениот крст и АЛФА Банка

Сава Табак Осигурување

Натпревар по прва помош организиран од Црвен крст на град Скопје и одбележување на Денот на САВА ТАБАК

ФОН Универзитет

Меморандум за соработка

Охридска Банка

Донација на клиниката за детски болести
Заедничка акција со Охридска Банка

ЗЕЛС

Меморандум за соработка

Стопанска Банка АД Скопје

Одбележан 67 годишен јубилеј на Стопанска банка
Хуманитарна акција „Да штедиме заедно” 2011
Наградени најдобрите
Заедничка акција со Стопанска Банка „Да штедиме заедно“
Хуманитарна акција „Да штедиме заедно” 2012

EVN Македонија

Детска опера за деца со посебни потреби и деца од социјално загрозени семејства
„Да споделиме радост“
Извештај „Недела на грижа на стари лица“
Секое старо лице има право
Заедничко партнерство со ЕVN Македонија

Македонска Пошта

ВРАБОТЕНИТЕ НА ПОШТА ДОНИРАА АЛИШТА, ОБУВКИ И СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА Кампања за „Денот на гладта“

< go back