февруари 1, 2023

Конкурс за обука на Личен асистент на лица со попреченост

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетуваат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во период од 01.02.2023 до 10.02.2023 година.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

  • Да се државјани на Република Северна Македонија.
  • Да се на возраст од 18 до 65 години.
  • Да се невработени лица.
  • Да имаат завршено минимум средно образование.
  • Да имаат општа психо-физичка способност за работа.
  • Да бидат мотивирани за работа со лица со попреченост.
  •  

Напомена: Обука за Личен асистент на лица со попреченост е сертифицирана.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на тел: 031 424 179 и на е-маил: kumanovo@redcross.org.mk

Секој заинтересиран кандидат ќе биде повикан на индивидуално интервју.

< врати се назад