јули 26, 2022

КОНКУРС за обука за Неговател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Општинска организација на Црвен крст Кумановo од 26.07.2022-01.09.2022 година објавувува КОНКУРС за обука за Неговател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост.
————-
Organizata Komunale e krzqit të Kuq Kumanovë më datë 26.07.2022-01.09.2022 shpallë KONKURS për trajnim Kujdestarë/e për ndihmë dhe përkujdesje ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara
< врати се назад