март 7, 2023

ПХВ работилници на македонски и албански јазик

На 24.02.2023 и 03.03.2023 година во просториите на Црвен крст на РСМ – Општинска организација Куманово се одржаа последни две работилници за ученици на македонски и албански наставен јазик во рамките на програмата ,, Црвен крст во акција – Промоција на хумани вредности”.
На работилниците учество земаа вкупно 60 ученици од средни и основни кои се стекнаа со знаење за важноста од документирањето на проектите и начинот како да ги документираат своите проекти.
< врати се назад