февруари 22, 2024

Се повикуваат сите заинтересирани лица од територијата на Општина Куманово, кои сакаат да посетуваат обука и да се стекнат со сертификат државно признат, да аплицираат во периодот од 22 до 29 февруари 2024 година.