февруари 3, 2020

Врснички едукации за нови членови и волонтери

Во текот на изминатата недела волонтерите од клубот на млади организираа врснички едукации за новите членови и волонтери. На работилниците новите членови и волонтери имаа можност да се запознааат со работата и активностите на клубот на млади, како и за визијата, мисијата и принципите на меѓународното движење. Исто така претставниците од екипата за прва помош при клубот на млади, за новите членови и волонтери организираа показни вежби за правилно укажување на прва помош на повредени лица.

< врати се назад