Главни вести

Одбележување на Часот на планетата Земја

Волонтерите од Клуб на млади на Црвен крст Kуманово ги исклучија светилките и беа дел од приказната за...>>


Одбележување на 24-ти Март, Светскиот ден за борба против Туберкулоза (ТБ).

Согласно насоките на Меѓународната федерација на Црвениот крст и црвента полумесечина Црвен крст на Република Македонија- општинска организација...>>


Одбележан 8 март- интернационалниот ден на жената

Волонтерите на Црвен крст на РСМ- општинска организација Куманово го одбележаа 8 март- интернационалниот ден на жената со...>>


Промоција на хигиена и заштита од КОВИД 19

Во рамките на проектот Промоција на хигиена и заштита од КОВИД 19 подржан од МФЦК/ЦП, на ден 04.03.2021г....>>


Одбележување на Неделата на борба против срцевосадови заболувања

Клубот на млади на Црвен крст на РСМ- општинска организација Куманово ја одбележа неделата на борба против срцевосадови...>>


Традиционална крводарителска акција со Рибарско друштво МАК-ДАМ Куманово

Црвен крст на Република Македонија- општинска организација Куманово во соработка Рибарското друштво МАК-ДАМ на ден 11.02.2021 (четврток) во...>>


Показна вежба по прва помош

Во соработка со СВР Куманово на 05.02.2021 (петок) во 12 часот на Градскиот плоштад во Куманово се одржа...>>


Недела за грижа на стари лица

Црвениот крст на Република С. Македонија -Општинска организација Куманово согласно Календарот на традиционални акции и активности на Црвениот...>>


Недела на грижа на старите лица 16-22 ноември 2020

Црвен крст на Република Македонија -Општинска организација Куманово своите традиционални активности ги поврзува со актуелната состојба и организира...>>


Донација на сет за дезинфекција во основните училишта во Куманово

Црвен крст на Р.С.Македонија – општинска организација Куманово на ден 11 и 12.11.2020 година достави донација до сите...>>


Крводарителска акција во ОСТУ “Наце Буѓони” и ССОУ “Киро Бурназ”

На ден 12.11.2020 (четврток) Црвен крст на РСМ- општинска организација Куманово заедно со Институтот за трансфузиона медицина во...>>


Поставување на шатор во ЈЗУ Општа болница Куманово

Волонтерите од тимот за одговор при катастрофи на општинската организација Црвен крст Куманово на ден 09.11.2020 година поставија...>>


Крводарителска акција во Гимназија “Гоце Делчев”

  На ден 30.10.2020 (петок) Црвен крст на РСМ- општинска организација Куманово заедно со Институтот за трансфузиона медицина...>>


< врати се назад